7. Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 12 maja 2024

Ogłoszenia duszpasterskie

– 7. Niedziela Wielkanocna –

* Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego *

12.05.2024, Rzeszów – św. Jana Pawła II

[2. Niedziela miesiąca]

 1. Dzisiaj (12.05) – 7. Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie, ‘druga niedziela miesiąca’. Składka na potrzeby Parafii.

Po Mszy św. o godz. 11:30 –spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania wraz z Rodzicami.

 1. W tym tygodniu, w liturgii Kościoła świętego przeżywać będziemy:

 • w poniedziałek – Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej;

 • we wtorek – Święto św. Macieja, apostoła;

 • w czwartek – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika;
 • w sobotę – Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika.

NOWENNY/NABOŻEŃSTWA:

 • w środęNowenna do Matki Bożej.

 • w czwartek Nowenna do św. Jana Pawła II.
  * intencje nowennowe składamy w kościele bądź przez stronę internetową

 • w piątek od godz. 17:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu.

 • Nabożeństwa Majowe’ – codziennie o godz. 17:30. ‘Majówka pod kapliczką’ o godz. 19:30.

PONADTO W TYGODNIU:

 1. W poniedziałek – (13-ty dzień miesiąca) – po Mszy św. wieczornej odmówimy ‘Różaniec Fatimski’.

 2. W czwartek (16.05) liturgiczne Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika – na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszamy członków Róży Różańcowej św. Andrzeja Boboli (święto patronalne Róży).

 3. W czwartek – po Mszy św. wieczornej – spotkanie ‘scholi’.

 4. W sobotęgodz. 15:00, Pierwsza spowiedź dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej.

 1. Przyszła niedziela (19.05) – Niedziela Zesłania Ducha Świętego, ‘trzecia niedziela miesiąca’. Składka Katolickie Radio Via.

 1. W niedzielę (19.05) – Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w naszej parafii (godz. 13:00).
 • Przypominamy, że Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia) zasadniczo przyjmujemy w parafii zamieszkania. Przypominam to już dziś mając świadomość, że niektórzy katecheci w szkołach będą zachęcać a nawet przymuszać na pisemnych deklaracjach, że dziecko przystąpi do komunii ‘z klasą’ co wiązać się będzie z uczęszczaniem na Msze święte i nabożeństwa w innej parafii. I tak dziecko nie jest w swoim kościele – i tam czuje się obco, a swojego nie zna. Przygotowanie dokonuje się w ramach katechizacji a dopełnienie znajduje w comiesięcznych spotkaniach formacyjno/mistagogicznych we własnej parafii/świątyni.

 1. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wszelkie ofiary złożone na potrzeby naszej.

 2. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 3. Powoli dobiega końca Okres Wielkanocny (liturgicznie kończy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2024) oraz czas nakazanej przykazaniem Komunii świętej Wielkanocnej.

Konferencja Episkopatu Polski ustaliła w 1985 roku, że okres, w którym obowiązuje czas przyjęcia Komunii wielkanocnej będzie trwał do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli tydzień po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (26.05.2024).

Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 1. Na ławce obok gazet – kolorowanka dla dzieci!

 1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła mieszkańcom: ul. Olbrachta 45-73c (nieparzyste) .

***

W przyszłą SOBOTĘ na godz. 9:00: zapraszamy mieszkańców z ulicy:

ul. Olbrachta 73e-89 (nieparzyste) .

 1. Wszystkim parafianom, sympatykom oraz przybyłym gościom życzymy wielu łask Bożych!

Parafia w Czarnej Sędziszowskiej wraz z Diakonią Muzyczną zapraszają na koncert uwielbienia, który odbędzie się 12 maja o godz. 18:30 na przykościelnym parkingu. W trakcie koncertu będzie można usłyszeć świadectwa działania Boga w codziennym życiu; koncert zakończy się wspólnym czuwaniem modlitewnym.

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą
w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego
w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy
i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo
i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji.
Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi
o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i 
nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru
w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe 
jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Rada Stała KEP poleca, by we wszystkich kościołach w Polsce odczytać powyższe Stanowisko po każdej Mszy Świętej, zamieścić je na stronach internetowych parafii i opublikować w biuletynach parafialnych.

Możesz również polubić…