Chrzest dziecka

Chrzest Święty

 

Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). Jeśli ma być udzielony gdzieś indziej (poza swoją parafią), konieczna jest zgoda ks. Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka (lub rodzic) w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni przed. Chrzty podczas Mszy św. o godz. 11:30 odbywają się w każdą niedzielę roku (poza nielicznymi wyjątkami). Chrzty poza Mszą św. i w inne dni są możliwe po ustaleniu z kapłanem w kancelarii parafialnej.

W kancelarii należy przedłożyć:

– metrykę urodzenia USC,

– jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu,

– dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),

– przed chrztem rodzice chrzestni (będący spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?

– ukończony 16 rok życia,

– przyjęty Sakrament Bierzmowania,

– bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,

– katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,

– uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

Nie mogą być chrzestnymi:

– żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,

– młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,

– kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,

– obojętni religijnie,

– prowadzący gorszący tryb życia.

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi św.), a w dniu chrztu – do Komunii św. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni. Do chrztu św. przychodzimy do kościoła 15 minut przed wyznaczoną godziną. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.