Historia parafii

 

 

Pierwsza wzmianka o zalążku parafii pochodzi z dnia 8 czerwca 2013 roku. W tym to dniu ówczesny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. Bp Kazimierz Górny powierzył ks. Mariuszowi Nowakowi – wikariuszowi parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, organizowanie nowej parafii obejmującej Osiedla Kamionka I i Kamionka II. W dniu 4 września 2013 roku nowo mianowany Ordynariusz Diecezji – ks. Bp Jan Wątroba podtrzymał tę decyzję, upoważniając ks. Mariusza Nowaka – nadal wikariusza parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, do podejmowania wszelkich działań prawnych związanych z organizacją nowego ośrodka duszpasterskiego. W dniu 12 grudnia 2013 roku w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie dotyczące powstania nowej parafii pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp-a Jana Wątroby przy obecności Ks. Prałata Stanisława Tarnawskiego – Dziekana Dekanatu Rzeszów-Wschód, O. Jana Taffa – Proboszcza Parafii św. Józefa Kalasancjusza i ks. Mariusza Nowaka – oddelegowanego do tworzenia nowej parafii. W czasie spotkania zaproponowano granice nowej parafii, a Ks. Biskup poprosił, by Ks. Mariusz podczas najbliższej wizyty duszpasterskiej odwiedził mieszkania, które będą należeć do Jego przyszłej parafii.Propozycja granic parafii była następująca:

Od strony zachodniej (miasta) granica przebiegać będzie na ulicy Królowej Marysieńki (patrząc od strony ul. Lwowskiej prawa strona ulicy Królowej Marysieńki pozostaje przy parafii św. Józefa Kalasancjusza, natomiast lewa strona należy do nowo powstałej parafii)

Od strony północnej granica przebiega na ul. Lwowskiej – (lewa strona ulicy, patrząc od strony miasta, należy do parafii św. Józefa Kalasancjusza, natomiast prawa strona ulicy Lwowskiej, patrząc od strony miasta, od ulicy Królowej Marysieńki do granic parafii Krasne, okolice Auchan, do nowo powstałej parafii)

Od strony wschodniej granicę stanowić będzie nowo powstałe osiedle.

Od strony południowej granica przebiega na ul. Olbrachta z zaznaczeniem, że wszystkie domy przy wspomnianej ulicy należą do parafii św. Józefa Kalasancjusza, natomiast wszystkie inne ulice w stronę północną od ulicy Olbrachta ( także nowo powstałe) należą do nowo powstałej parafii.

 

W następnym roku 2014 odbyło się spotkanie w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, m. in. w obecności Prowincjała Zakonu Pijarów, na którym zaproponowano kolejne kroki w procesie organizowania nowej parafii.

 

W dniu 12 grudnia 2014 roku Ks. Bp Jan Wątroba skierował pismo do Ojców Pijarów i Parafian Parafii św. Józefa Kalasancjusza, powiadamiając ich, iż zmieni się nieco lokalizacja nowej świątyni, która ma stanąć w pobliżu bloków przy ul. św. Kingi. W związku z tym uległy również pewnej zmianie proponowane granice nowej parafii. Ma je wyznaczać nowo projektowana droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta oraz dalej z ul. Leszka Czarnego. Osiedle Energetyków pozostało w związku z tym w parafii św. Józefa Kalasancjusza. Punktami granicznymi nowej parafii zostały przy ul. Lwowskiej nr 120 i dalej wszystkie numery po prawej stronie ul. Lwowskiej aż do hipermarketu Auchan oraz przy ul. Olbrachta numery 45 i 54 i dalej wszystkie numery aż do końca ulicy, łącznie z domami graniczącymi z parafią św. Rocha w Rzeszowie. Ponadto Ks. Biskup poprosił Ojców Pijarów i wszystkich Parafian o życzliwość w tej sprawie, o modlitwę w intencji nowej parafii oraz o życzliwe przyjęcie Ks. Mariusza Nowaka podczas kolejnej wizyty duszpasterskiej na przełomie roku 2014 i 2015.

 

Nowa lokalizacja świątyni spowodowała pewne trudności w nabyciu działki pod kościół, stąd też kolejny rok nie wniósł zbyt wiele nowego. W dniu 15 grudnia 2015 roku Ks. Bp Jan Wątroba skierował kolejną prośbę do Parafian parafii św. Józefa Kalasancjusza, by modlili się w intencji nowej parafii oraz by przyjęli Ks. Mariusza Nowaka w czasie wizyty duszpasterskiej. W jej trakcie pojawiły się zalążki realnego nabycia czy użyczenia działki, która pozwoli na postawienie kaplicy, w której wierni mogliby gromadzić się na modlitwę i wspólne spotkania.

 

Dnia 11 lutego 2016 roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes Ks. Biskup wydał dekret erygujący Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Pawła II w Rzeszowie. Terytorium nowej parafii zostało ostatecznie wydzielone z parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie oraz z parafii Wniebowzięcia NMP w Krasnem. Jej granice zostały wyznaczone następująco:

Od strony zachodniej na nowo projektowanej drodze łączącej ulicę Lwowską z ulicą Olbrachta.

Od strony południowej ulica Olbrachta, numery po obu stronach ulicy, począwszy od nowo projektowanej drogi do końca, następnie potok Młynówka do działki w Krasnem nr 2251.

Od strony wschodniej wzdłuż działek w Krasnem nr: 2251, 2252, 2234/2, 2226/3, 2214/1, 2206/4 do hipermarketu Auchan.

Od strony północnej ulica Lwowska, prawa strona, od nr 120 do hipermarketu Auchan, wzdłuż działek w Krasnem nr: 2195, 2196 i 2197 włącznie.

Pierwszym Proboszczem Parafii pw. św. Jana Pawła II został mianowany ks. mgr Mariusz Nowak – dotychczasowy wikariusz Parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.

Określono, że parafia rozpocznie swoją działalność duszpasterską w momencie przygotowania punktu sakralnego, a do czasu jego powstania wierni będą korzystać z posługi sakramentalnej i  kancelaryjnej w dotychczasowych parafiach.

 

W związku z wydaniem dekretu nowo mianowany Proboszcz pojawił się w parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie w dniu 21 lutego 2016 roku, by odczytać dekret i skierować słowo do Wszystkich Parafian.

W pierwszą niedzielę marca 2016 roku Ks. Mariusz Nowak odprawił o godz. 15.00 Mszę Św. w parafii Ojców Pijarów dedykowaną szczególnie swoim parafianom, a po Mszy Św. spotkał się z nimi w dolnym kościele. Ustalono wówczas, że comiesięczne Msze św. i spotkania będą się odbywać w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 15.00.

 

W miesiącu kwietniu i maju odbyły się wspomniane Msze Św. , a po nich spotkania z chętnymi, podczas których omawiano wizje i plany wiążące się w powstaniem pierwszej kaplicy i nowej wspólnoty wiernych.

1 maja 2016 roku o godz. 18.30 odbyło się pierwsze Nabożeństwo Majowe przy Kapliczce na ul. Olbrachta, a po nim procesja w pobliże miejsca nowej świątyni parafialnej, gdzie odprawiono modlitwy powierzając się opiece i wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

 

Każdego dnia miesiąca maja o godz. 19.30 wierni, zwyczajem lat poprzednich, gromadzili się przy kapliczce na ul. Olbrachta, w tym roku pod przewodnictwem swego nowego Duszpasterza, by modlić się za swoje Rodziny i polecać dzieło powstania nowej świątyni parafialnej.

31 maja 2016 roku o godz. 19.00 przy Kapliczce na ul. Olbrachta Ks. Mariusz Nowak odprawił Mszę Świętą na prośbę gromadzących się tam wiernych jako podziękowanie za miesiąc maj i opiekę Matki Bożej nad Rodzinami. Ustalono wówczas, że wierni będą gromadzić się przy wspomnianej kapliczce co tydzień, w każdy czwartek, począwszy od 9 czerwca na Wielką Nowennę do św. Jana Pawła II – patrona Parafii.

 

Dnia 9 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo Nowenny do św. Jana Pawła II przy kapliczce na ul. Olbrachta wraz z ucałowaniem relikwii Świętego.

 

Dnia 12 czerwca tj. w drugą niedzielę miesiąca odbyła się Msza Św. w kościele OO. Pijarów o godz. 15.00 w intencji Wszystkich Parafian. Ustalono, że Msze Św. w okresie wakacyjnym w miesiącu i lipcu i sierpniu odbędą się w trzecie niedziele miesiąca pod kapliczką na ul. Olbrachta.

17 lipca według zapowiedzi ks. Mariusz Nowak odprawił Mszę Św. pod kapliczką przy ul. Olbrachta. Pomimo nie najlepszej pogody przybyło ok. 60 osób. Rozbito wtedy namiot, który od tej pory miał posłużyć do odprawiania Mszy Św. w plenerze.

28 lipca 2016 roku to historyczny moment dla całej Wspólnoty Parafialnej. Jedna z Rodzin Parafii wraz z Ks. Mariuszem Nowakiem udała się na spotkanie w Ojcem Świętym Franciszkiem w Częstochowie. Tam też dokonało się poświęcenie kamienia węgielnego pod Kościół św. Jana Pawła II, którego dokonał sam Ojciec Święty.

Wieczorem tego dnia przy Kapliczce na ul. Olbrachta odbyła się jak zawsze Nowenna do Patrona Parafii i nabożeństwo dziękczynne za poświęcenie kamienia węgielnego.

21 sierpnia odbyła się kolejna Msza św. przy Kapliczce wraz z ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II oraz zmiana tajemnic różańcowych.