Wspólnoty

 

 

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

W naszej parafii działają obecnie trzy Róże Żywego Różańca:

  1. Róża Św. Jana Pawła II
  2. Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  3. Róża Matki Bożej Częstochowskiej

 


 

Rycerze Kolumba

 

Rycerze Kolumba (Knights of Columbus) są największą, świecką organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, zrzeszającą ok. 1,8 mln członków na całym świecie. Doktryna Zakonu opiera się na czterech filarach: miłosierdziu, jedności, braterstwie i patriotyzmie. Zakon powstał z inicjatywy 29-letniego księdza Michaela McGivney’a, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny, mieszczącej się przy Alei Hillhouse w New Haven (Connecticut, USA). Pierwsze spotkanie mężczyzn miało miejsce 2 października 1881 r., natomiast zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia miało miejsce 29 marca 1882 r. W początkowym okresie działalności celem organizacji było udzielanie wsparcia rodzinom irlandzkich imigrantów i w tym celu utworzono towarzystwo ubezpieczeniowe, które obecnie należy do grona największych, amerykańskich firm. Rycerze Kolumba organizują się tworząc Rady Lokalne, organem zarządzającym jest Rada Najwyższa Zakonu, na czele całego Zakonu stoi Najwyższy Rycerz, będący osobą świecką. Od 2000 r. tę funkcję pełni Carl A. Anderson. Działalność na kontynencie europejskim rozpoczęto w Polsce w 2006 r. Delegatem Terytorialnym w Polsce jest Krzysztof Orzechowski, Delegatem Krajowym jest Krzysztof Wąsowski, należący do Rady Lokalnej im. św. Josemarii Escrivy (Warszawa-Praga), Kapelanem Terytorialnym – kard. Franciszek Macharski, a w 2007 r. honorowym członkiem Zakonu został metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Obecnie w Polsce do Zakonu należy ponad 1000 osób. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ks. McGivney rozpoczęto w marcu 2008 r

 


Parafialny Zespół CARITAS

Caritas, Caritas Internationalis – katolicka organizacja charytatywna działająca na całym świecie, w tym również w Polsce. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Dekret abp. Sapiehy z 25 sierpnia 1945 roku erygował Krajową Centralę „Caritas”. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas InternationalisCaritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

 


Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców jak i starszych mężczyzn, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa Eucharystycznego. LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii. W okresie poświątecznym  pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich na terenie parafii. Ministranci i lektorzy mają również swoich świętych patronów , ktorymi są: św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco.

 


Wspólnota VOX CORDIS

Wspólnota VOX CORDIS jest wspólnotą modlitewną, której członkowie pragną pogłębiać swoją wiarę, modlić się wspólnotowo, czytać Pismo Święte i pogłębiać zasady liturgii. Ponadto na spotkaniach głównymi elementami są: pogłębianie wiary poprzez ćwiczenia duchowe, odkrywanie i rozwijanie charyzmatów, odkrywanie swoich słabych punktów, nad którymi będzie się pracować, działalność charytatywna, kurs/rekolekcje raz w roku, działalność ewangelizacyjna i świadectwa.

 


 

Ruch Eucharystyczny EMMANUEL

Ruch Eucharystyczny EMMANUEL tworzą ludzie pragnący żyć w przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym. Czynny udział we Mszy św., czytanie Ewangelii, adoracja Najświętszego Sakramentu, służenie bliźnim z miłością i głoszenie Dobrej Nowiny, to zasady, którymi kieruje się każdy członek grupy. Celem ruchu jest wdrażanie uczestników do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii, a także nauczenie ich różnych form modlitwy, pogłębianie więzi z Kościołem i rozbudzanie pragnienia apostolstwa, ucząc systematycznej pracy nad sobą, wpajając chrześcijańskie wartości.