Wspólnoty

 

 

 

“Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.

Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej “Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

W naszej parafii działają obecnie trzy Róże Żywego Różańca:

  1. Róża Św. Jana Pawła II
  2. Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  3. Róża Matki Bożej Częstochowskiej

 


 

 

 

 

Rycerze Kolumba

 

Rycerze Kolumba (Knights of Columbus) są największą, świecką organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, zrzeszającą ok. 1,8 mln członków na całym świecie. Doktryna Zakonu opiera się na czterech filarach: miłosierdziu, jedności, braterstwie i patriotyzmie. Zakon powstał z inicjatywy 29-letniego księdza Michaela McGivney’a, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny, mieszczącej się przy Alei Hillhouse w New Haven (Connecticut, USA). Pierwsze spotkanie mężczyzn miało miejsce 2 października 1881 r., natomiast zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia miało miejsce 29 marca 1882 r. W początkowym okresie działalności celem organizacji było udzielanie wsparcia rodzinom irlandzkich imigrantów i w tym celu utworzono towarzystwo ubezpieczeniowe, które obecnie należy do grona największych, amerykańskich firm. Rycerze Kolumba organizują się tworząc Rady Lokalne, organem zarządzającym jest Rada Najwyższa Zakonu, na czele całego Zakonu stoi Najwyższy Rycerz, będący osobą świecką. Od 2000 r. tę funkcję pełni Carl A. Anderson. Działalność na kontynencie europejskim rozpoczęto w Polsce w 2006 r. Delegatem Terytorialnym w Polsce jest Krzysztof Orzechowski, Delegatem Krajowym jest Krzysztof Wąsowski, należący do Rady Lokalnej im. św. Josemarii Escrivy (Warszawa-Praga), Kapelanem Terytorialnym – kard. Franciszek Macharski, a w 2007 r. honorowym członkiem Zakonu został metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Obecnie w Polsce do Zakonu należy ponad 1000 osób. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ks. McGivney rozpoczęto w marcu 2008 r