III Niedziela Wielkanocna – 5 maj 2019

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

05 MAJ 2019

 

 1. Dziś przeżywamy III Niedzielę Wielkanocną. Zachęcamy do śpiewu Godzinek w każdą niedzielę o godz. 8.00 rano. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 zmiana Tajemnic Różańcowych, a składka będzie przeznaczona na potrzeby parafialne.
 2. Dziś przeżywamy XI Niedzielę Biblijną, w ramach XI Tygodnia Biblijnego oraz Trzeciego Narodowego Czytania Pisma Świętego. Bardzo zachęcamy aby zabrać ze sobą z koszyka za ławkami karteczki z wypisanymi siglami z fragmentami Ewangelii św. Jana
  i zachęcamy do ich przeczytania w domu.
 3. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe: w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele o godz. 17.30. Dla dzieci przygotowane są plansze,
  a naklejki do przyklejania każdego dnia będą rozdawane na Nabożeństwach Majowych. Zapraszamy też na Majówki śpiewane pod naszą kapliczką przy ul. Olbrachta na godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy!
 4. W środę przypada Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Polski.
 5. W czwartek, który jest II czwartkiem miesiąca będziemy przeżywać wieczór ku czci
  św. Jana Pawła II
  . Poświęcimy go tematyce związanej Matką Bożą. Zachęcamy do składania intencji nowennowych na kartkach.
 6. Ochotnicze Hufce Pracy ogłaszają nabór do bezpłatnego projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Projekt adresowany jest do osób młodych od 18 do 25 roku życia, osób nieaktywnych zawodowo, nie pracujących, nie uczących się, także mających opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną. Projekt obejmuje zajęcia z doradcą zawodowym, kursy zawodowe ze stypendium i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, staże zawodowe. Dodatkowe informacje można uzyskać w jednostkach terenowych OHP w całym województwie lub z Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie, nr tel. 17/852-39-10 wew. 34.
 7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.
 8. Serdecznie dziękujemy Tym, którzy wspierają przygotowania do budowy naszego Sanktuarium.

Możesz również polubić…