Cegiełka

BUDUJEMY W RZESZOWIE
DOM BOŻY Z WDZIĘCZNOŚCIĄ
ZA ŻYCIE ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
PAPIEŻA – POLAKA

 

Jeżeli chcesz wesprzeć to dzieło
prześlij dobrowolną ofiarę na konto:

98 1240 4751 1111 0010 6710 0294

 

Parafia pw. Św. Jana Pawła II
ul. Św. Kingi 5, 35-614 Rzeszów
www.parafiajp2.rzeszow.pl
facebook.com/parafiajp2


Święty Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, Wspomożycielu
w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem
świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi,
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi. Przez miłość
i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień
zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo
w mojej sprawie, wierząc, że przez Twoją
wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do
Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej
modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję, za Twoim
przykładem zbliżać się do Boga. Amen.