Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – fotogaleria

 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił dwa sakramenty – Eucharystię słowami: „Bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.” (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24) oraz „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę” (Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25) oraz kapłaństwo przez nakaz czynienia tego samego, co on (To czyńcie na moją pamiątkę).

 

Tak wyglądała Msza Wieczerzy Pańskiej w naszej parafii:

Możesz również polubić…