Niech Nowonarodzony ‘Mały Król’ błogosławi! – życzenia Bożonarodzeniowe dla Parafian!

«Christus natus est nobis: venite, adoremus».

«Chrystus nam się narodził, pójdźmy z pokłonem».

 

Wraz z zastępami aniołów i ze zdumionymi pasterzami my także śpiewamy dzisiaj pełni radości: «Christus natus est nobis: venite, adoremus». «Chrystus nam się narodził, pójdźmy z pokłonem». Od betlejemskiej nocy aż po dzień dzisiejszy Narodzenie Chrystusa opiewają radosne hymny, które wyrażają czułą dobroć Boga zasianą
w ludzkich sercach. We wszystkich językach świata celebruje się uroczyście to największe i pełne pokory wydarzenie: Emmanuel, Bóg na zawsze z nami.
Ileż przejmujących pieśni wiąże się z Bożym Narodzeniem w kulturze każdego narodu! Któż nie zna wzruszenia, jakie one budzą? Ich melodie pozwalają przeżyć na nowo tajemnicę Świętej Nocy; są świadectwem spotkania Ewangelii z drogami ludzkimi. Tak, Boże Narodzenie zamieszkało w sercu narodów, które zgodnie patrzą z podziwem na Betlejem. (…)

Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra. Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką (…): dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 10-11).

Dzisiaj zajaśniało (…) nad całym światem, oblicze Boga: Jezus objawia Go nam jako miłującego Ojca. Wy wszyscy, którzy szukacie sensu życia; którzy z pałającym sercem oczekujecie zbawienia, wyzwolenia i pokoju, wyjdźcie na spotkanie Dziecięciu narodzonemu z Maryi: On jest Bogiem, naszym Zbawicielem, jedynym godnym tego imienia, jedynym Panem. On narodził się dla nas, pójdźmy z pokłonem!

(Święty JAN PAWEŁ II, Orędzie «Urbi et Orbi». 25 XII 1998)

 

Żyjemy w blaskach narodzenia Boga Człowieka!
Składam z serca płynące życzenia jeszcze lepszego poznania i gorętszego pokochania Jezusa Zbawiciela. Niech Betlejemskie Światło przebije zasłonę mroku lęków by nasz osobisty stosunek do Niego stał się bardziej autentyczny.
Niech Nowonarodzony ‘Mały Król’ błogosławi!

 

ks. Łukasz Chmielewski

Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Pawła II w Rzeszowie

wraz ze Współpracownikami

Narodzenie Pańskie A.D. 2020

 

Możesz również polubić…