Komunikat Kurii – 25.03.2020 – Dyspensa do odwołania

 

Od dnia 25 marca odwołane są wszystkie nabożeństwa wielkopostne: Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Godzinę Święta. Odprawiane będą jedynie Msze św. Od 17.00 codziennie możliwość spowiedzi przedświątecznej z możliwością przyjęcia Komunii Świętej. Prosimy o przestrzeganie przepisów państwowych co do zgromadzeń, również co do ilości uczestników na Mszy św. Niżej publikujemy Zarządzenie Księdza Biskupa.

 

KOMUNIKAT KURII – 25.03.2020

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania

Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.

Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.

Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.

Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.

Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.
Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.

Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian.
Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.

 

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz kurii

Możesz również polubić…