Drodzy Parafianie

Drodzy Parafianie,

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” (św. Jan Paweł II)

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali (Rz 12,12)

Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść. W obecnym czasie, w którym cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczy się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo”. Również Papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na korona wirusa.

Ten tydzień dla każdego z nas jest wyjątkowy, nie tylko dlatego, że przeżywamy Triduum Paschalne wiodące do Niedzieli Zmartwychwstania, ale to, że często tylko wirtualnie mamy możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach. Dlatego proszę Was o wspólną modlitwę za nas wszystkich. Starajmy się przeżywać te dni w duchu chrześcijańskim, łącząc się szczególnie z tymi, którzy dźwigają krzyż cierpienia, osamotnienia, izolacji z powodu tej choroby. Ja i ks. Ryszard zapewniamy Was o codziennej modlitwie w Waszych intencjach. W tym szczególnym czasie proszę Was, łączcie się z nami podczas nabożeństw.

 

Z Bożym błogosławieństwem – ks. Proboszcz

 

Na ten okres udostępniamy do pobrania bardzo przydatne materiały:

Święte Triduum Paschalne przeżywane w rodzinie

blogoslawienstwo_stolu_wielkanocnego

Możesz również polubić…