Wspólnoty

 

 

 

 

Rycerze Kolumba

 

Rycerze Kolumba (Knights of Columbus) są największą, świecką organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, zrzeszającą ok. 1,8 mln członków na całym świecie. Doktryna Zakonu opiera się na czterech filarach: miłosierdziu, jedności, braterstwie i patriotyzmie. Zakon powstał z inicjatywy 29-letniego księdza Michaela McGivney’a, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny, mieszczącej się przy Alei Hillhouse w New Haven (Connecticut, USA). Pierwsze spotkanie mężczyzn miało miejsce 2 października 1881 r., natomiast zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia miało miejsce 29 marca 1882 r. W początkowym okresie działalności celem organizacji było udzielanie wsparcia rodzinom irlandzkich imigrantów i w tym celu utworzono towarzystwo ubezpieczeniowe, które obecnie należy do grona największych, amerykańskich firm. Rycerze Kolumba organizują się tworząc Rady Lokalne, organem zarządzającym jest Rada Najwyższa Zakonu, na czele całego Zakonu stoi Najwyższy Rycerz, będący osobą świecką. Od 2000 r. tę funkcję pełni Carl A. Anderson. Działalność na kontynencie europejskim rozpoczęto w Polsce w 2006 r. Delegatem Terytorialnym w Polsce jest Krzysztof Orzechowski, Delegatem Krajowym jest Krzysztof Wąsowski, należący do Rady Lokalnej im. św. Josemarii Escrivy (Warszawa-Praga), Kapelanem Terytorialnym – kard. Franciszek Macharski, a w 2007 r. honorowym członkiem Zakonu został metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Obecnie w Polsce do Zakonu należy ponad 1000 osób. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ks. McGivney rozpoczęto w marcu 2008 r